Genel

ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  • Sağlık Hizmeti sunumunun; hasta/yakını ve çalışan güvenliğini, beklentilerini, memnuniyetini ön planda tutarak, etik ilkelerden ödün vermeden gerçekleştirilmesi
  •  İş ve İşçi sağlığı yasal şart ve mevzuat gerekliliklerine uygun olarak , her türlü riski azaltma ve iş sağlığı ve güvenliğini sürekli iyileştirilmesi,
  • Hizmet sunumunda açığa çıkan her türlü kirliliğin sebep olabileceği çevresel kirlenmenin, canlılar üzerinde yaratacağı muhtemel olumsuz etkilerinin engellenebilmesi amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınması
  • Atıkların azaltılması ve /veya yerinde doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
  • Mevcut teşhis ve tedavi birimlerinin iyileştirilerek çevre sağlığına olan olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi
  • Hastanemizin sağlık hizmeti sunumu konusundaki tüm yasal şartlar ve mevzuatlara uygun olarak  işletilmesi
  • Çalışanlara sürekli eğitim imkanları sunarak, gelişimin sürekliliğinin desteklenmesi,
  • Tüm süreçlerde sürekli olarak iyileştirilme sağlanması.