Doktorlarımız | Ekol Hastanesi İZMİR

Prof.Dr. Ataman Güneri (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Dokuz eylül tıp fakültesinde 1991’de doçent 1996’da Profesör oldu. Amerika, İngiltere, İsviçre ve Belçika’da coclear implant (biyonik kulak) ve kulak mikro cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı dergiler ile çeşitli kitaplarda basılmış 200’den fazla bilimsel araştırma ve çalışmalarına ait yayınları bulunmaktadır. İngilizce bilen Prof.Dr. Ataman GÜNERİ’NİN ilgi alanları bademcik ve geni zeti ameliyatları, kulak mikro cerrahisi, coclear implant, gırtlak kanserleri, ses teli cerrahisi, baş boyun kanserleri cerrahisi, guatr ameliyatları baş dönmesi, denge bozukluklarıdır.

Prof.Dr. Halis Ünlü (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Prof.Dr. Halis ÜNLÜ estetik burun ameliyatları ve endoskopik burun sinüs cerrahisi konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerindendir. Estetik burun cerrahisi konusunda yazdığı eksternal rhinoplasti olgu çalışmaları ve cerrahi atlası adlı kitabı ülkemizde bir başvuru kitabıdır. Celal Bayar Üniversitesinde Tıp Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Fasial Plastik Cerrahi Derneği Başkanlığı yapmıştır, halen Türk Rhinoloji (Burun hastalıkları)Derneği başkanıdır. Endoskopik burun ve sinüs cerrahisinin ilk uygulandığı yer olan Avusturya graz Üniversitesinde Gözlemci Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. Amerika Chicago’da Illinois Üniversitesi Estetik Plastik Cerrahi Bölümünde gözlemci öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi üyesidir. Yurt içinde ve Yurt dışında kulak burun boğaz ve diğer uzmanlık alanı hekimlerine yönelik estetik burun cerrahisi ve endoskopik sinüs cerrahisi konulu kadavra kursları ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Yurt içi ve Yurt dışında yayınlanmış 100’den fazla yayını vardır. İngilizce bilen Prof.Dr. Halis ÜNLÜ evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof.Dr. Erdoğan İnal (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Çorum İskilip doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1969 yılında mezun oldu. Kulak burun boğaz ihtisasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde tamamladı, daha sonra Ankara Onkoloji Hastanesi’nde 9 yıl süreyle baş ve boyun kanserleri cerrahisi konusunda çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Erdoğan İnal, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. Bu sürede 3 defa KBB Ana Bilim Dalı Başkanlığını yaptı. 1988 yılında Doçent, 1995 yılında Profesör oldu. 29 yıl süreyle aynı klinikte bulundu. Prof. Dr. Erdoğan İnal 60’tan fazla uzman doktor yetiştirdi. Japonya’da Milli Kanser Merkezinde, İngiltere’de The Royal Marsden Kanser Merkezinde, Fransa’da Gustave Roussy Tümör Merkezinde, ABD’de MD Anderson Kanser Merkezi’nde, Hollanda Milli Kanser Merkezi’nde değişik sürelerde bulunmuş, kanser ve tanı tedavisinde deneyimlidir. Prof. Dr. Erdoğan İnal’ın yurt içinde 150 civarında makalesi, yurt dışında ise 25 civarında makalesi yayınlanmıştır. İngilizce bilen Prof. Dr. Erdoğan İnal, baş - boyun kanserleri cerrahisi ve tedavi planlama programları, ayrıca horlama cerrahisi ve bademcik, geniz eti ameliyatları, çocuk kulak hastalıkları konularında deneyimlidir. Prof. Dr. Erdoğan İnal evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof.Dr. Adnan Ünal (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1980 yılında mezun oldu. Kulak burun boğaz ihtisasını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı ve burada 2000 – 2012 yılları arasında Klinik Şefi olarak çalıştı. 2000 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Prof. Dr. Adnan Ünal 1995 yılında Houston Methodist Hastanesi’nde gözlemci olarak bulundu. 2009 yılında İsviçre ve Belçika’da Coclear Implantla ilgili çalışmalara katıldı. Yurt içinde 150 civarında makalesi ve yurt dışında ise 35 civarında makalesi yayınlanmıştır. İngilizce bilen Prof. Dr. Adnan Ünal Baş – Boyun Kanserleri Cerrahisi, Tiroid Cerrahisi, Kulak ve Coclear Implant Cerrahisi, Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Thermal Welding ile Genizeti ve Bademcik Ameliyatı, Ses Hastalıkları Tedavisi, Estetik burun ameliyatı ve Horlama Cerrahisi konularında deneyimlidir. Prof. Dr. Adnan Ünal evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof.Dr. Kaan Ünlü (Göz Hastalıkları Uzmanı)

Image

1966 yılında doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olan Prof. Dr. Kaan Ünlü 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı.
2000 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu.
Türk Oftalmoloji Derneği’nde Şube Başkanlığı ve Merkez Yönetim Kurulu görevlerinde bulundu.
International Ocular Inflammation Society (IOIS), European Society of Cataract Refractive Surgeons (ESCRS), American Academy of Ophthalmology (AAO), The American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), American Association For The Advancement of Science (AAAS) üyesidir.
Birçok yurtiçi dergide Danışma Kurulu üyeliği yanısıra, Journal of Cataract & Refractive Surgery dergisinde Reviewer, The Scientific World Journal dergisinde Editör olarak görev yapmaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde 110′un üzerinde çalışması yayınlanmıştır. Bu yayınlar 70′in üzerinde atıf almıştır. Yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda 60′ın üzerinde sunumu olmuş, 20′nin üzerinde konferans veya panelde konuşmacı olmuştur.
En iyi makale birincilik ve mansiyon ödülleri mevcuttur. Aktif olarak göz hekimlliği yaptığı 20 yıl boyunca 10.000′in üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur.
Retina Hastalıkları ve cerrahi tedavisi (vitreoretinal cerrahi), komplike glokom ve komplike katarakt olguları, excimer lazer konusu ilgi alanlarına girmektedir. İyi derecede ingilizce bilmektedir.

Prof.Dr. Cem Küçükerdönmez (Göz Hastalıkları Uzmanı)

Image

1975 yılında Uşak’ta doğdu. 1983-86 tarihleri arasında Almanya’nın Moosburg kentinde öğrenim gördü. Lise öğrenimini Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında tıp doktoru olarak mezun olmuştur.

İhtisas eğitimini 1999-2003 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları bölümünde tamamlayarak göz hekimi ünvanı kazanmıştır. Aynı üniversitede 2012 yılına kadar görev yapmış olup, 2010’da doçentlik ünvanı, 2015 yılında profesör oldu.

Tanınmış uluslararası ve ulusal bilimsel kuruluşlarca (International Council of Ophthalmology (ICO)/International Federation of Ophthalmological Societies (IFOS) – Fellowship, 2005; Tübitak BİDEB 2225 Almanya DFG burs programı, 2011; German Academy Exchange Service, DAAD, 2015) verilen bilimsel destek programları çerçevesinde  Almanya Tübingen Üniversitesi Göz Bölümü, Retina departmanında 2005-2006; 2012-2013 ve 2015 yıllarında bilimsel çalışmalar yapmış ve tıbbi ve cerrahi retina birimlerinde görev yapmıştır. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan “European Board of Ophthalmology” diplomasını 2013 yılında almış ve “Fellow of European Board of Ophthalmology-FEBO” ünvanı kazanmıştır. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Kornea ve Oküler Yüzey Birimi (2014), TOD Tıbbi Retina Birimi (2014) ve American Society of Retinal Surgeons (ASRS, 2014) aktif üyesidir.

Özel ilgi alanları; katarakt cerrahisi, retina hastalıkları ve cerrahisi ve pterjiyum cerrahisidir.

Sözkonusu alanlarda 5000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur. Uluslararası bilimsel indekslere giren 37 adet bilimsel makalesi yayınlanmış olup, bu makalelere 200’e yakın atıf yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce saygın oftalmoloji kitaplarında bölüm yazarlığı ve çevirileri yapmıştır. Ulusal ve uluslarası bilimsel toplantılara çok sayıda sözlü ve poster sunumu, kurs eğitmenliği ve panel konuşmacısı olarak katılmıştır. 

Almanca ve İngilizce bilen Prof.Dr. Cem Küçükerdönmez, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof.Dr. Günhan Erbakan (Göz Hastalıkları Uzmanı)

Image

1945 Ankara doğumludur. İlk ve Orta Öğretimini TED Ankara Koleji, Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1963- 1969 yılları arasında yapmıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık öğrenciliğine başlayıp, 1971'de Göz Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 1974-1975 yıllarında vatani görevini İzmir Hatay Askeri Hastanesinde Göz hekimi olarak yaptıktan sonra 1 yıl süre ile Belçika /Gent üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğinde Retina Hastalıkları ve Laser'ler üzerine eğitim görmüştür. 1977 yılında Göz Hastalıkları Doçenti olmuş ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Retina ve Kontakt lens birimlerini kurmuş ve çalıştırmıştır. 1982 yılında Göz Hastalıkları Profesörü olmuştur. 1992 - 2000 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu arada 3 kitap ve yerli - yabancı 150 den fazla bilimsel makale yayınlamış, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde 170 civarında tebliğ yapmıştır. Dr. Nigar Erbakan'la evli olup 2 oğlu vardır.

Opr.Dr. Hülya Bolu (Göz Hastalıkları Uzmanı)

Image

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl, İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göz Hastalıkları İhtisasına başlamıştır.

1997 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra, Göz Hastalıkları Uzmanı olarak başladığı meslek hayatında, Devlet kurumları ve Özel olmak üzere çeşitli hastanelerde görev yapmıştır.

Son yıllarda, Katarakt Cerrahisinde kullanımı giderek yaygınlaşan ''Femtosaniye Lazer'' cihazının Türkiye'de ilk kullanıcılarından ve lazerli katarakt cerrahisini yapan ilk hekimlerdendir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İLGİLENDİĞİ ALANLAR: 

Lazerli (Femtosaniye) Katarakt Cerrahisi

Refraktif Cerrahi (CLE, Multifokal, Trifokal, Torik Göziçi  Lens implantasyonları)

Excimer Lazer Cerrahileri (Lasik, Lasek, PRK)

Astigmat ve Presbiyopi Tedavisi

Keratokonus Tedavileri (CXL, Ring Uygulamaları)

Pterygium Cerrahisi (Doku yapıştırıcılı ve greftli)

Glokom Tedavisi ( Tıbbi ve Cerrahi tedaviler)

SUNUMLAR
2012, 2013, 2014, 2016 yıllarında, KRCB'nin her yıl geleneksel olarak İstanbul'da düzenlediği ''Canlı Cerrahi Toplantıları''nda, Katarakt Cerrahı olarak görev almıştır.

2016--- Şubat KRCB Canlı Cerrahi Toplantısı ( İstanbul)---- Katarakt cerrahisi canlı sunumu  (Callisto yardımlı Zeiss Trifocal Torik İOL implantasyonu)

2014--- Şubat KRCB Canlı Cerrahi Toplantısı ( İstanbul )---- Türkiye’de ilk kez Femtosaniye Laser yardımlı katarakt cerrahisi canlı sunumu

2013--- Şubat KRCB Canlı Cerrahi Toplantısı ( İstanbul ) ---- Katarakt cerrahisi canlı sunumu (Restor Multifokal İOL implantasyonu)

2012--- Konya Canlı Cerrahi Toplantısı --- Katarakt Cerrahisi canlı sunumu        (Reviol Multifokal İOL implantasyonu)

2014 yılında, Türkiye’de ilk kez canlı olarak, Lazerli (Femtosaniye) Katarakt Cerrahisi ameliyatını yapmıştır.

KONUŞMALAR

2014 yılında, Ulusal Oftalmoloji Kongresi'nde ''Femtosaniye Lazer Yardımlı Katarakt Cerrahisi'' konulu kurs sunumu yapmıştır.

2015 yılında, Ulusal oftalmoloji Kongresi'nde ''Multifokal Göziçi Lensleri'' konulu kurs sunumu yapmıştır.

2016 yılında 13. Mart Sempozyumunda, ’Astigmatik Keratotomi’’ ve ’Femtolaser Platformları ve Karşılaştırmaları’’ konulu iki ayrı sunum yapmıştır.

2016 Yaz Sempozyumunda ‘Femtosaniye Lazer Yardımlı Katarakt Cerrahisi, Geleneksel Cerrahiden Farklılıkları, Avantaj ve Dezavantajları ‘’ konulu sunum için davetlidir.

2016 Ulusal Oftalmoloji Kongresinde ‘’Femtosaniye lazer Yardımlı Katarakt Cerrahisinde Arkuat Kesi Etkinliği’’ konulu sunum yapmak için davetlidir.

Halen, özellikle Katarakt ve Refraktif Cerrahi konularında aktif çalışmalarına devam etmektedir.

ÜYE OLDUĞU DERNEK ve KURULUŞLAR:

TOD    (Türk Oftalmoloji Derneği),
ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery),
ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Surgery) ve
ISCRS  (International Society of Cataract and Refractive Surgery) derneklerine üyedir.
Ayrıca KRCB ( Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi) aktif üyesidir.

Prof.Dr. Mübin Hoşnuter (Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı)

Image

1968 yılında İzmir’de doğdu. 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Doçent ünvanı alarak kariyerine devam etti. 2011 yılında profesör oldu. 2013 Yılında Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanlık belgesini aldı. Plastik cerrahi uzman yarışmalarında birincilik ve diğer derece ödülleri olan Prof. Dr. Mübin Hoşnuter’in uluslararası dergilerde yayınlanmış 67 adet, ulusal bilimsel dergilerde yayınlanmış 46 adet makalesi ve bilimsel kongrelerde sunulmuş 100’e yakın bildirisi vardır. Makalelerine yapılan atıf sayısı 2017 itibarıyla 1023 adettir.

ÖZEL İLGİ ALANLARI

 • Rinoplasti (Estetik Burun Ameliyatı)
 • Meme Cerrahisi
 • Yüz Germe
 • Yüz Gençleştirme
 • Vücut Kontur Düzeltme
 • Liposuction
 • Abdominoplasti
 • Kepçe Kulak
 • Jinekomasti
 • Konjenital Cerrahi (yarık dudak damak, hipospadias, sindaktili, polidaktili)
 • El Cerrahisi
 • Rekonstrüktif Cerrahi (mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu)
 • Baş-Boyun Kanser Cerrahisi
 • Deri Kanserleri Cerrahisi
 • Lenfödem Cerrahisi
 • Çeşitli Flep Greft Onarımları
 • Kronik Yara Bakımı ve Cerrahisi (diyabetik ayak, yatak yaraları, varis ülserleri)
 • Maksillofasiyal Cerrahi (Çene ve Yüz Kemiği Kırıkları, Çene Eklemi
 • Temporomandibular Eklem Hastalıkları)
 • Ortognatik Cerrahi (Çene ilerletme - geriletme, şekil bozukluklarının tedavisi)

Prof. Dr. Mübin Hoşnuter 2017 yılından itibaren İzmir Özel Ekol Hastanesi’nde Estetik Plastik Cerrahi Kliniğinde görev yapmaktadır. İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Doç.Dr. Çağlar Çallı (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Doç.Dr. Çağlar ÇALLI 1988 yılında İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2009 yılında Türk Kulak Burun Boğaz Derneğinin tiroid cerrahisi ve hastalıkları bursunu kazanarak Amerikada Ohio State Üniversitesinde Baş-Boyun tümörleri ve tiroid cerrahisi ile ilgili olarak çalışmalarda bulunmuştur. 2011 yılında Türk Kulak Burun Boğaz Vakfının bursunu kazanarak yine Amerikada New York'ta St.Lukes-Roosevelt Hastanesine Fasial Plastik Cerrahi , Horlama cerrahisi ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi ile ilgili çalışmıştır. 2012 yılında ise Doçent olmuştur. Yurtdışında değişik ülkelerdeki toplantılarda sözel sunumları, yerli ve yabancı dergilerde 80'nin üzerinde makalesi ve çeşitli kitaplarda yazılmış bölümleri olan Doçent Doktor Çağlar ÇALLI'nın cerrahi İlgi alanları arasında bademcik ve genizeti ameliyatları, Baş-Boyun tümörleri, Guatr ve tiroid cerrahisi, estetik burun ameliyatları ve Endoskopik sinüs cerrahisi, kulak mikrocerrahisi ve otoskleroz ameliyatları bulunmaktadır.

Opr.Dr. Cem Karas (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

İzmir Atatürk Lisesi'ni takiben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir.. 9 Eylül Üniversitesi'nde KBB ve Baş Boyun Cerrahisi ihtisası yapmıştır. 9 Eylül Üniversitesi KBB Anabilimdalında Uyku Apnesi ve Horlama ile ilgili olarak çok geniş sayıda hasta üzerinde çalışmış ve tezini bu konu üzerinde hazırlamıştır. Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi üyesidir. Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Prof. Dr. Gilbert TRENITE yönetiminde Estetik Burun Cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Amerika da SanDiego ve Hollywood da Amerikan Fasial Plastik Cerrahi Akademisinde yüz güzelleştirme ve gençleştirme konusunda çalıştı. Yüz germe, endoskopik kaş kaldırma, alt ve üst göz kapağı cerrahisi ile ilgili teorik ve cerrahi eğitim aldı. Amerikan Fasial Plastik Cerrahi Derneği'nin , Güney Amerika – Portoriko'da yapılan eğitimlerine katıldı Küba'da (Havana) Vietnam'da (Saıgon ve Hanoi) ve Kamboçya'da (Siem Reap) Meslektaşlarıyla, çalışma, hastanelerini ziyaret etme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı oldu. Avusturya'da Graz Üniversitesinde endoskopik sinüs cerrahisinin kurucularından Prof.Dr. H.Stammberger'in yanında endoskopik sinüs cerrahisi konusunda teorik ve cerrahi ayrıca kadavra çalışmalarında bulundu. İngilizce bilen Opr. Dr. Cem KARAS, Ekol KBB Hastanesinin kurulduğu 2006 yılında kurucu kadrodadır. Bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir. Hastanenin Mesul Müdürü 'dür. Çocukluk çağı KBB hastalıkları, Radyofrekans ile GENİZ ETİ ve BADEMCİK operasyonları Estetik BURUN ve YÜZ cerrahisi, KEPÇE KULAK, GÖZKAPAĞI ESTETİĞİ Endoskopik SİNUS cerrahisi-Sinus Hastalıkları Uyku apnesi ve HORLAMA cerrahisi TROİD-GUATR hastalıkları ve cerrahisi Boyun ve Tümör Cerrahisi ilgi alanlarıdır.

Opr.Dr. Murat Uygur (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunudur.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Böümü İç Kulak ve Denge Bozuklukları Merkezi'nde beş yıl çalıştı.

Kulak mikrocerrahisi özel ilgi alanıdır. 

Estetik burun ameliyatları özel ilgi alanıdır. Bu konuda basılı çalışmaları mevcuttur. Ayrıca radyofrekans cerrahisi ile kanamasız bademcik genizeti ameliyatları, estetik burun cerrahisi, horlama ameliyatları ilgi alanlarıdır.

ESRS (Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği ), NSS(Ulusal Uyku Dernekleri),TUTD (Türkiye Uyku Tıbbı Derneği) üyesidir.

İngilizce bilen Opr.Dr. Murat UYGUR evli ve iki çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Hünkar Batıkhan (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Hollanda’da Amsterdam Üniversitesinde Prof.Dr. Gilbert TRENİTE ile birlikte estetik burun cerrahisi konusunda kadavra çalışmalarında bulundu. Türk Kulak Burun boğaz Cerrahisi Derneği üyesidir. Estetik burun cerrahisi, horlama ve uyku apnesi, lazer ve radyo frekans teknolojisi ile bademcik ve geniz eti ameliyatları, kepçe kulak ve endoskopik sinüs cerrahisi ilgi alanları içerisindedir. İngilizce bilen Opr. Dr. Hünkâr BATIKHAN evli ve bir çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Fatih Kemal Soy (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Opr. Dr. Fatih Kemal Soy 1981 Isparta doğumludur. 1998’de Afyon Fen Lisesini bitirdi. 2006’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. TKBB Derneği, Türk Rinoloji Derneği ve Fasial Plastik Derneği üyesidir. Yurtdışında değişik ülkelerdeki toplantılarda sözel sunumları, yerli ve yabancı dergilerde 25'in üzerinde makalesi yayınlanmıştır. Bademcik ve geniz eti ameliyatı, burun eti ve burun kemiği ameliyatı, Rinoplasti (estetik burun ameliyatı), Otoplasti (kepçe kulak ameliyatı), Endoskopik kulak zarı cerrahisi, Endoskopik orta kulak cerrahisi, Endoskopik sinüs cerrahisi, Endoskopik DSR (göz yaşı kesesi ameliyatı), Yumuşak damak ve Horlama cerrahisi, Ses teli ameliyatı, Gırtlak kanser ameliyatı, Tiroid Cerrahisi ilgi alanlarıdır. Evli olan Opr .Dr. Fatih Kemal Soy iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Opr.Dr. Behçet Şahin (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

2009-2014 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  KBB ve baş boyun cerrahisi ihtisasını yaptı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dil kanserlerinde tedaviye yanıtı etkileyen prognostik faktörleri inceleyen geniş hasta gruplu bir çalışma yaptı ve tez olarak kabul edildi. Aynı çalışma 2016 temmuz ayında yurtdışında bir dergide kabul edildi.

2015 yılında  KBB ve baş boyun cerrahisi  yeterlilik sınavını geçerek yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmıştır.  2016-2017 dönemi otoloji ve nörootoloji okuluna  girmeyi hak kazanmış olup halen eğitime devam etmektedir.

Özel ilgi alanları; kulak  zarı ameliyatı (timpanoplasti), kulak iltihabı ameliyatı (mastoidektomi), kulak kireçlenmesi (stapedotomi),  kepçe kulak tamiri, kulak tüpü uygulaması,  rinoplasti, endoskopik  kronik sinuzit cerrahi tedavisi,  endoskopik kapalı göz yaşı kesesi operasyonu,  tamponsuz burun eti   ve tamponsuz  burun kemiği ameliyatları,  yumuşak damak ve horlama cerrahisi, ağız içinden kapalı tükrük bezi ameliyatı,  ses teli ile ilgili tüm cerrahi prosedürler, tüm baş boyun kanser ameliyatları, guatr ameliyatı  geniz eti ve bademcik ameliyatlarıdır.

İyi derecede İngilizce bilen Behçet Şahin evli ve 2 çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Utku Kubilay (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

1974 Bolu - Göynük doğumludur.Orta ve lise öğrenimini İstanbul - Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (İngilizce) dereceyle kazanarak tıp eğitimine başlamıştır. Haziran 1999’da Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur ve 2003 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğin’de ihtisasını tamamlayarak KBB uzmanı olmuştur. Aynı hastanede eğitim kadrosunda başasistan olarak 2003-2007 arasında görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Anatomi Kliniğinde kadavra sinusleri ile çalışmıştır. İzmir ve Ankara’da çok sayıda kadavra kurslarına katılmıştır. 2005 yılında 6 ay süreyle dünyanın sayılı baş boyun cerrahisi kliniklerinden olan Amerika New York Memorial Sloan Kattering Hastanesi’nde Dr. Shah ve Dr. Shaha yanında klinik observer (klinik gözlemci) olarak bulunmuştur. Yurtdışında Erlangen/ Almanya Fasial Plastik Cerrahi uygulamalı kadavra kursu, Bern/ İsviçre Fasial Plastik Cerrahi uygulamalı kadavra kursu, Zagrep endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı kursuna katılmıştır. Mesleği ile olarak güncel gelişmeleri takip ederek Malta, Hollanda, Amerika (Chicago)ve Amerika’da (Miami) fasial plastik cerrahisi kongrelerilerine katılmış ve Nice-Fransa kongresi fasial plastik dalında sözlü sunum yapmıştır. Özel ilgi duyduğu alanlardan olan uyku bozuklukları konusunda pratik eğitimini tamamlayarak Uyku Hekimliği sertifikasını almış, çalıştığı hastanelerde uyku laboratuvarını kurmuş ve sorumlu olarak görev yapmıştır. Horlama, uyku apnesi ve maske tedavisi konusunda çalışmaları devam etmektedir. 2007 yılında KBB Yeterlilik sınavında başarılı olarak “Türk Kulak Burun Boğaz Yeterlilik Kurulu Üyesi” sıfatını almıştır. 2013 yılında yapılan Avrupa ORL Board sınavında başarılı olmuş, Avrupa KBB Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır. (Fellow of the European Board of ORL-HNS) Yeditepe Tıp Fakültesi öğrencilerine KBB dersleri anlatmıştır. Şimdiye kadar 16000 ameliyat ve 1500 üzerinde estetik burun operasyonu gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 30 adet yerli ve yabancı litaratüre girmiş basılı makale yayını mevcuttur. Avrupa Fasial Derneği, Avrupa KBB Derneği (Fellow of the European Board of ORL-HNS Türk Uyku Tıbbı Derneği), Amerikan Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk KBB Derneği, Fasial Plastik Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir. Thermal Welding yöntemiyle bademcik, genizeti ve kulak tüpü ameliyatları, buruneti (konka) ve burun kemiği (deviasyon) ameliyatı, kapalı ve açık teknik rinoplasti (estetik ve fonksiyonel burun ameliyatı), otoplasti (kepçe kulak ameliyatı), kulak mikrocerrahisi (kulak zarı ve işitme rekonstrüksiyonu operasyonları), endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik DSR (göz yaşı kesesi ameliyatı), yumuşak damak, uyku apnesi ve horlama, radyofrekans cerrahisi, yumuşak damak implant uygulaması, ses teli polip ve nodül mikrocerrahisi ameliyatları, tükrük bezi hastalıkları cerrahisi ilgi alanlarıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Op.Dr.Utku Kubilay evli ve iki çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Ahmet Selçuk Halıcıoğlu (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

1965 doğumludur. 1982 yılında İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. TKBB Derneği, Türk Rinoloji ve Fasial Plastik Derneği üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında değişik ülkelerde çalışmalarda bulundu. Rinoplasti (estetik burun cerrahisi), bademcik ve geniz eti ameliyatı, burun eti ve burun kemiği ameliyatı, endoskopik sinüs cerrahisi, yumuşak damak ve horlama cerrahisi, kulak cerrahisi, ses teli ameliyatı, uyku apnesi tanı ve tedavisi ilgi alanlarıdır. Evli ve 2 çocuk babası olan Opr. Dr. Ahmet Selçuk Halıcıoğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Opr.Dr. Can Ercan (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

1979 doğumludur. Eskişehir Tıp Fakültesi Mezunudur. İhtisasını İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı.

Estetik burun ameliyatları, endoskopik sinüz cerrahisi, radyofrekans ile genizeti ve bademcik operasyonları, ses teli ve gırtlak operasyonlarında deneyimlidir.

İngilizce bilen Opr.Dr. Can Ercan evli ve bir çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Ender Şahin (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

1981 doğumludur. 2007 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. TKBB Derneği üyesidir. Yurt içinde ve Yurtdışında değişik ülkelerdeki kongrelerde sözel sunumları, yerli ve yabancı dergilerde 15'in üzerinde makalesi yayınlanmıştır. Bademcik ve geniz eti ameliyatı, burun eti ve burun kemiği ameliyatı, Rinoplasti (estetik burun ameliyatı), Endoskopik kulak zarı cerrahisi, Endoskopik orta kulak cerrahisi, Endoskopik sinüs cerrahisi, Yumuşak damak ve Horlama cerrahisi, Ses teli ameliyatı,  ilgi alanlarıdır. Evli ve 1 çocuk babası olan Opr. Dr. Ender Şahin iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Opr.Dr. Deniz Yazıcı (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)

Image

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2007-2012 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  KBB ve baş boyun cerrahisi ihtisasını tamamladı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde paranazal sinüs varsasyonlarının kronik otit ile ilişkisini araştıran tez çalışmasında bulundu. Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahi Derneği,  Türk Rinoloji Derneği ve Fasial Plastik Derneği, TUTD (Türkiye Uyku Tıbbı Derneği) ve Türk Tabipler Birliği üyesidir.

Özel ilgi alanları:

Kulak  zarı ameliyatı (timpanoplasti)

Kulak iltihabı ameliyatı (mastoidektomi)

Kulak kireçlenmesi (stapedotomi)

Kepçe kulak tamiri

Kulak tüpü uygulaması

Rinoplasti (burun estetiği cerrahisi)

Endoskopik  kronik sinuzit cerrahi tedavisi

Endoskopik kapalı göz yaşı kesesi operasyonu

Tamponsuz burun eti   ve tamponsuz  burun kemiği ameliyatları

Yumuşak damak ve horlama cerrahisi

Ses teli ile ilgili tüm cerrahi prosedürler

Tüm baş boyun kanser ameliyatları

Guatr ameliyatı  geniz eti ve bademcik ameliyatlarıdır.

Doç.Dr. Fatih Uygur (Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı)

Image

1970 yılında Kilis'de doğdu. 1993 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996-2001 yılları arasında Ankara GATA Estetik ve Plastik Cerrahi Anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. 2001-2005 yılları arasında Balıkesir Askeri Hastanesinde Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı olarak çalıştı.

2005-2013 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniğinde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Yurtdışında; 2008 yılında Boston-Massachusetts Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri), 2009 yılında Nagoya Üniversitesi (Japonya), 2010 yılında Konkuk Üniversitesi (Güney Kore-Seul), 2012 yılında Nantong Üniversitesi (Çin Halk Cumhuriyeti) Estetik ve Plastik Cerrahi Bölümlerinde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2009-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas Üniversitesinde, Estetik ve Plastik Cerrahi bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak bir yıl süreyle çalıştı. Bu süreçlerde; estetik cerrahi alanında; meme estetiği, yüz ve burun estetik cerrahi işlemleri, vücut estetiği , liposuction (yağ alma)konularında yoğunlaştı, mikrocerrahi alanında; lenfödem tedavisine yönelik lenfatik mikrocerrahi konusunda çalıştı. Bu alanlarda çok sayıda kurs, eğitim ve toplantıya katıldı.

Bilimsel çalışmaları ile yurt içinde beş defa araştırma ödülü kazandı. Estetik ve Plastik Cerrahi alanında bugüne kadar literatürde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 80 den fazla makalesi bulunmaktadır. 2011 senesinde El Cerrahisi yandal uzmanlığı, 2012 senesinde ise Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi yandal uzmanlığı ünvanını aldı. 2013 yılında Doçent oldu.

Halen İzmir Özel Ekol KBB hastanesinde Estetik Plastik Cerrahi ve Kozmotoloji Departmanı sorumlu hekimi olarak görev yapmaktadır. İyi derece İngilizce bilmektedir.

Estetik meme cerrahisi (büyütme, küçültme, dikleştirme), yüz estetiği (boyun germe, yüz germe, estetik burun cerrahisi, gözkapağı estetiği, kepçe kulak) estetik vücut şekillendirme cerrahisi (karın germe, liposuction),  saç ekimi, jinekomasti, genital estetik, Lenfödem cerrahisi ve mikrocerrahi alanları özel ilgi alanlarıdır.

 

Opr.Dr. Cenk Melikoğlu (Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı)

Image

1978 yılında Görele'de doğdu. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003-2010 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastnesi Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniğinde uzmanlık eğitimini aldı. 2015 yılında Paris Amerikan Hastanesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurt dışında olduğu süreçte özellikle mikrocerrahi alanında; lenfödem tedavisine yönelik serbest vaskularize lenf nodu transferi üzerine yoğunlaştı, bu alanda çok sayıda eğitim ve toplantılara katıldı. Literatürde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 30 den fazla makalesi bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren İzmir Özel Ekol KBB hastanesinde Estetik Plastik Cerrahi ve Kozmotoloji kliniğinde görev yapmaktadır. İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Estetik burun cerrahisi , Lenfödem cerrahisi, Endoskopik yüz germe, estetik vücut şekillendirme cerrahisi (karın germe, liposuction estetik meme cerrahisi, FUE yöntemi ile saç ekimi, migren ameliyatı, jinekomasti düzeltilmesi , genital estetik (özellikle penis büyütme), ve yarık dudak ameliyatı özel ilgi alanlarıdır. 2010 yılında Türk Plastik Cerrahisi Derneğinin açtığı sınavı kazanarak ‘Yeterlilik Belgesi ‘ almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında ‘Saddle-nose deformity repair with microplate-adapted costal cartilage.’ isimli çalışmasıyla katıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından düzenlenen bilimsel yarışmada cerrahi tıp alanında birincilik ödülü almıştır. Halen akademik ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Doç.Dr. İsmail Yaman (Genel Cerrahi Uzmanı)

Image

Doç. Dr. İsmail Yaman 1977 yılında Torbalı/İZMİR’de doğdu. Tıp Fakültesi eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirdi. 2000-2005 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını tamamladı. 2005-2009 yılları arasında Manisa Devlet Hastanesi’ne Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Çalıştığı sürede bu hastanede dikişsiz hemoroid tedavisi olarak bilinen hemoroidopeksi ameliyatı ve ileri düzey laparoskopik cerrahi girişimler ilk kez kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında Türk cerrahi derneği yeterlilik sınavı (Board) başarı belgesi aldı. 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladı. Laparoskopik hiatal herni tamiri, laparoskopik kalın bağırsak rezeksiyonu, laparoskopik mide cerrahisi, ERCP ve ileri düzey endoskopik girişimler burada ilk defa kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında “aspirasyon aparatı” isimli laparoskopik alet dizaynı ile birlikte patentini aldı. 2010 yılında ileri endoskopi konusunda, 2014 yılında ERCP konusunda bilgi ve deneyimimi arttırmak için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görev yaptı. Endoskopi konusunda eğitici olarak görev yaptı ve eğitici sertifikası aldı. 2014 tarihinde Doçent oldu. Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği, İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Endokrinolojide Diyalog Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği üyesidir. 2011 yılında Ege Ege Cerrahi Günleri “Yenileşim, Teknoloji ve Mucit Cerrahlar” sempozyumunda, 6. Cerrahi Araştırma Kongresinde ve Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi’nde bilimsel danışma kurulu üyeliği yapmıştır. Balıkesir Kanserle Savaş Derneği yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştır. 2010 yılından başlayarak çok sayıda lisans ve lisansüstü ders vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışması olup bu çalışmalar çok sayıda atıf almıştır.
İlgi alanları, obezite (şişmanlık) cerrahisi ve metabolik cerrahi, laparoskopik reflü cerrahisi, laparoskopik safra kesesi ameliyatları, mide balon uygulaması, laparoskopik mide ve bağırsak kanseri ameliyatları, hemoroid ameliyatları, karın ve kasık fıtığı ameliyatları, meme kanseri ameliyatları, troid kanseri ve guatr ameliyatları dır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Serhan Yağdı (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı)

Image

Op. Dr. Serhan Yağdı 1993 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesini bitirdi. Tıp Fakültesi eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi. 2000-2005 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını tamamladı. 2005-2010 yılları arasında aynı hastanede Ortopedi Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Başasistanlık sınavını kazanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesinde Başasistanlık görevine başlamış, 2015 yılına kadar bu görevine devam etmiştir. Bu süre içinde Konak belediye, Kayserispor, Göztepe, Altay, DSİ, Karşıyaka gibi birçok kulüp sporcusunun tedavisini üstlenmiştir. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyeliği, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) üyeliği ve American Academy of Orthopaedic Surgeons(AAOS) üyeliği bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı Travma ve Resüsitasyon Kursu eğitmenidir. Yurtdışı ve yurtiçi toplantılarda gerçekleştirilmiş çok sayıda sözel ve yazılı sunumları; yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri, çeşitli dergi ve kitaplarda yazılmış derleme ve çevirileri mevcuttur. Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) temel, ileri ve master kurslarını tamamlamıştır. Graz Üniversitesinde Prof. Dr. Simon Lambert ile ve İsviçrede Üst ve Alt ekstremite Travma Cerrahisi üzerine kadavra çalışmaları yapmış, Oxford Keble Collage ve yurt içinde özellikli kısmi diz protezleri üzerinde çalışmıştır. Yine yurt içi ve yurt dışında öncelikle diz eklemi menisküs, bağ ve kıkırdak hasarlarının artroskopik ve açık tedavi yöntemleri olmakla birlikte omuz ve ayakbileği artroskopisi üzerinde çeşitli kurs ve kadavra çalışmalarında bulunmuştur. Sporcu Sağlığı ve Spor Cerrahisi, Diz Artroskopisi (menisküs yırtık tamirleri, ön-arka çapraz bağ tamiri, iç-dış yan bağ tamirleri , dizilim bozuklukları, kıkırdak hasarları ve kireçlenme tedavisi, PRP uygulamaları) Omuz ve Ayakbileği Sorunları Artroskopik tedavisi ve çeşitli Diz Protezi Uygulamaları başta olmak üzere, Omuz ve Kalça Protezi Cerrahisi, Alt ve Üst Ekstremite Travma Cerrahisi özel ilgi alanlarıdır.

Opr.Dr. Bahaddin Karadam (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı)

Image

Opr. Dr. Bahaddin Karadam Tıp Fakültesi eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.1998-2003 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını yaptı.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyeliği, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği ve Türk Artroplasti Derneği üyelikleri mevcuttur. Yurtdışı ve yurtiçi toplantılarda gerçekleştirilmiş çok sayıda sözel ve yazılı sunumları; yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. Yine yurt içi ve yurt dışında öncelikle diz eklemi menisküs, bağ ve kıkırdak hasarlarının artroskopik ve açık tedavi yöntemleri olmakla birlikte omuz ve ayakbileği artroskopisi üzerinde çeşitli kurs ve kadavra çalışmalarında bulunmuştur.

Alt ve Üst Ekstremite Travma Cerrahisi, Sporcu Sağlığı ve Spor Cerrahisi, Diz Artroskopisi (menisküs yırtık tamirleri, ön-arka çapraz bağ tamiri, iç-dış yan bağ tamirleri, dizilim bozuklukları, kıkırdak hasarları ve kireçlenme tedavisi, PRP uygulamaları) Omuz ve Ayakbileği Sorunları Artroskopik tedavisi ve çeşitli Diz Protezi Uygulamaları başta olmak üzere, kalça ve diz protezleri, primer ve revizyon cerrahisi konuları özel ilgi alanlarıdır.

İyi derecede İngilizce bilen Bahaddin Karadam evli ve 2 çocuk babasıdır.

Uzm.Dr. Müjgan Talıbova (Endokrin ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı)

Image

1992-1994 yılları arasında iç hastalıkları, 1994-1997 yılları arasında Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamladı.

Amerikan Endokrinoloji Derneği, Avrupa Diyabet Araştırma Derneği ve Türkiye Endokrinoloji Derneği üyesidir.

İlgi alanları: Diyabet, Tiroid hastalıkları, Hipotalamus - Hipofiz bezi hastalıkları, Paratiroid bezi ve metabolik kemik hastalıkları, Adrenal bezi hastalıkları, Polikistik over sendromu, Hirsutizm, İnsulin direnci, Hipoglisemiler, Obezite. Evli olan Müjgan Talıbova iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Uzm.Dr. Ferit Sarı (İç Hastalıkları Uzmanı)

Image

2002-2008 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. 2009-2013 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İç Hastalıkları ihtisası yaptı. Özel ilgi alanları arasında Tiroid hastalıkları, hipertansiyon, kan hastalıkları (kansızlık, vitamin eksiklikleri vs) diyabet, insulin direnci tanı ve tedavisi, romatizmal hastalıkların tanısı, gastroenterolojik hastalıklar (mide ağrısı, reflü, şişkinlik, gastrit ülser tedavisi vs), karaciğer test yüksekliği, karaciğer yağlanması, sedimentasyon yüksekliği, kemik erimesi tanı ve tedavisi yer almaktadır. İngilizce bilmektedir.

Uzm.Dr. Uğur Gürgan (Radyoloji Uzmanı)

Image

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji ana Bilim Dalında radyoloji ihtisası yaptı. Yurtiçi ve Yurtdışında çeşitli seminer ve kurlara katıldı. Çok sayıda Yurtiçi ve Yurtdışı yayını mevcuttur. Türk Radyoloji Derneği ve tıbbi ultrasonografi Derneği üyesidir. İngilizce bilen Radyoloji Uzmanı Dr. Uğur GÜRGAN evli ve bir çocuk babasıdır.

Uzm.Dr. Mustafa İsmet Türkmen (Radyoloji Uzmanı)

Image

1985 yılında Samsun Anadolu Lisesi, 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Özellikle Manyetik Rezonans (MR) ilgi alanıdır.

 

Türk Radyoloji Derneği, Türk manyetik Rezonans Derneği ve Tıbbi Ultrasonografi Derneği üyesi bulunan Dr. Mustafa İsmet Türkmen aynı zamanda “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” diplomasına da sahiptir.

Uzm.Dr. Ruhan Güngördü (Anestezi Uzmanı)

Image

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1977-1984 arası Almanya'da Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı 750 yataklı eğitim hastanesinde Prof.Dr.Ch. Meyer Burgdoff'un yanında asistanlık, uzmanlık, başasistanlık, bölüm şefi yardımcılığı görevlerinde bulundu.1985 sonrası, Devlet Hastaneleri ve özel Hastanelerde Anestezi Uzmanı olarak çalıştı. Görev aldığı tüm yerlerde özellikle kulak burun boğaz ameliyatları anestezisi konusunda uzmanlaştı. İngilizce ve Almanca bilen Uzm.Dr. Ruhan Güngördü evli ve iki çocuk babasıdır.

Uzm.Dr. Tufan İlhan (Anestezi Uzmanı)

Image

1969 Ankara doğumludur.
1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini, 2005 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlığı’nı bitirdi.
KBB Anestezisi, rejyonel anestezi ve yoğun bakım konularında bilgi ve tecrübe sahibidir.
İngilizce bilen Dr. Tufan İlhan evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Uzm.Dr. Caner Kalaycı (Anestezi Uzmanı)

Image

1971 yılı Uşak doğumludur. 1994 tarihinde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Pamukkale Üniversite Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reaminasyon AD.'dan uzmanlığını aldıktan sonra İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde asestezi uzmanı olarak görev yapmıştır. Yenidoğan, pediyatriki erişkin KBB anestezi ve diğer tüm cerrahi branşlarda genel anestezi ile postoperatif analjezi yönetimi, epidural spinal anestezi ve analjezi, sinir blokları, hasta kontrollü analjezi uygulamaları, yoğun bakım, ağrı polikliniğinde hasta yönetimi, günübirlik hasta yönetimi, pediatrik anestezi ve kardiovasküler cerrahi alanlarında tecrübeleri mevcuttur. Yabancı dil bilen Uzm. Dr. Caner KALAYCI evli ve iki çocuk babasıdır. 

Uzm.Dr. Hasan Hasman (Anestezi Uzmanı)

Image

1968 Foça doğumludur. 1985 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1999 yılında Ankara İhtisas Hastanesi’nden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. KBB Anestezisi, rejyonel anestezi ve yoğun bakım konularında bilgii ve tecrübe sahibidir. İyi derecede ingilizce bilen Hasan Hasman evli ve bir çocuk babasıdır.

Uzm.Dr. Ebru Yeşim Atik (Anestezi Uzmanı)

Image

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi mezunudur.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi anestezi ve reanimasyon ana bilim dalından uzmanlığını almıştır.

2007-2009 yılları arası Balıkesir Dursunbey Devlet Hastanesi'nde çalıştı.
2009-2014 yılları arası Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesinde çalıştı.
Çocuk anestezisi ve kbb anestezisi ilgi alanlarıdır.
İngilizce bilen Uzm.Dr. Ebru Yeşim Atik evli ve bir çocuk annesidir.

Uzm.Dr. Refiye Koşanoğlu (Enfeksiyon Hast.ve Mikrobiyoloji Uzmanı)

Image

Ege Üniversitesi tıp Fakültesi mezunudur. Klinik mikrobiyoloji derneği üyesidir. Uzm. Dr. Olarak kamu ve özel laboratuar deneyimlerinin yanı sıra Trakya üniversitesi hepatit ve AIDS savaşım derneği üyesi olarak çalışmaları mevcuttur. Enfeksiyon hastalıkları ve mikro biyoloji uzmanı Dr. Refiye KOŞANOĞLU İngilizce bilmektedir

Odyolog Özgür Uğurtay (Uzman Odyolog)

Image

2003–2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak burun boğaz Anabilim dalı Odyoloji Bölümünde Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılında Odyoloji yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte Ses bozuklukları tanı ve tedavisi ile beraber denge bozuklukları tanı ve tedavisi birimlerinde çalışmış, yüksek lisans bitirme tezini ses bozuklukları üzerine yapmıştır. Ses bozuklukları ve denge bozuklukları ile ilgili Yurtiçi ve Yurtdışı birçok seminere katılmıştır. 2007–2011 yılları arasında Coclear İmplant Sektöründe çalışmış, Belçika, İsviçre ve İsveç’te Coclear İmplant üzerine eğitimini tamamlamıştır. Yurtdışında 11 ayrı eğitim programına katılmıştır ve 2010 yılında Coclear implant ile ilgili olarak tüm Avrupa’da geçerli olan “Eğitici” unvanını almıştır. Afrika bölgesi ve Malta’da Cerrah ve Odyologlar’ın eğitiminden sorumlu olarak çalışmıştır.

Simge Şenman (Diyetisyen)

Image

2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu. Eğitimine Ege Üniversitesi Kronik Hastalıklar yüksek lisansı ile devam etmektedir. Birçok devlet ve özel hastanede stajyer diyetisyen olarak görev aldı. İzmir Özel Gözde Hastanesi ve Egefit Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Merkezinde çalıştı. Eğitimi süresince ‘Prematüre ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Beslenmesi’ konusunda tez yazmış ve ‘Onkoloji Hastalarında Beslenme’ konusunda seminerler hazırlamıştır. Diyabet Diyetisyenliği Kursu, Bariatrik Cerrahi İleri Laparoskopi ‘Diyetisyenler İçin Obezite Cerrahisi Kursu’ ve Sporcu Diyetisyenliği Kursunu başarıyla tamamlamıştır. İlgi alanları; Diyabetli Bireylerde Beslenme ve Karbonhidrat Sayımı, Sporcu Beslenmesi, Sağlıklı Zayıflama, Kronik Hastalıklarda Beslenme, Bariatrik Cerrahi Sonrası Beslenme ve Gebelik- Emziklilikte Beslenmedir.

Opr.Dr. Mehmet Baz (Kbb Uzmanı-Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı)

Image

1959 Uşak Eşme Doğumludur.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur.1989 yılında Kulak Burun Boğaz İhtisasını tamamladı. İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sağlık Kurumları Yöneticiliği Programını bitirdi. Halen Gediz Üniversitesi İşletme Fakültesinde İşletme mastırı yapmaktadır. The European Academy of Facial Plastic Surgery (Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi) üyesidir. Türkişitder (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları Derneği) genel başkanıdır. (www.turkisitder.org). 1998 yılında Duymer İşitme Merkezlerini kurdu. Halen Türkiye'nin 14 ilinde kendisine ait Genel Merkezi Çiğli olan 19 adet işitme merkezi bulunmaktadır. (www.duymer.com.tr) 2007 yılında İzmir’de Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi’ni kurdu.(www.ekolkbb.com). Uzmanlık sonrası Barcelona Üniversitesinde Kulak Mikrocerrahisi konusunda eğitim aldı. Almanya'da EUHA'nın (Avrupa İşitme ve Akustik Birliği) Leipzig, Frankfurt ve Nürnberg şehirlerinde düzenlediği İşitme Kayıpları konusundaki çalışmalara katıldı. Avusturya'da Graz Üniversitesi'nde endoskopik sinüs cerrahisinin kurucularından Prof.Dr.H.Stammberger'in yanında endoskopik sinüs cerrahisi eğitim kursunu tamamladı. Bir çok kadavra üzerinde çalıştı. Avrupa’nın etkili üniversitelerinden Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nde Prof.Dr. Gilbert Trenite yönetiminde estetik burun cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. İşitme kayıpları, endoskopik sinüs cerrahisi ve estetik burun cerrahisi ilgi alanlarıdır. İngilizce bilen Dr. Mehmet Baz evli ve iki çocuk babasıdır.